Vysoký plat znamená vysoké odvody!

Vysoký plat znamená vysoké odvody!

Půl milionu korun ročně, to je plat centrálních bankéř. Ve své Roční zprávě o výsledku hospodaření za rok 2018 to uvedla Česká národní banka. Součástí zprávy totiž jsou i výše platů, které pobírají jednotliví členové rady České národní banky. Řadoví členové si dle této zprávy vydělali řádově lehce přes 3,5 milionu korun, guvernér proti tomu pak 5,5 milionu korun. Každý z nich však za tento roční příjem také z uvedených částek odvedl do státní kasy na daních a pojištěních více než jeden milion korun.

české koruny

Plat guvernéra

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok měl v hrubé mzdě za rok 2018 přesně 5 520 582 korun. To znamená, že měsíčně to činí průměrně 460 000 korun. Pokud se spočítá z této částky čistá mzda, dopočítáme že za loňský rok to bylo v čistém 3 961 170, což znamená, že Jiří Rusnok měsíčně dostane 330 000 korun českých.
budova čnb

Další platy


        Vladimír Tomšík, bývalý viceguvernér České národní banky si vydělal za rok přibližně stejnou částku, tedy 5 475 474 korun hrubého. O milion korun méně pak pobíral druhý bývalý viceguvernér, a to Mojmír Hampl. Tito dva muži na konci loňského roku pracovní poměr s Českou národní bankou ukončili.


        Ostatní členové Rady České národní banky měli mzdu v hrubém trochu nižší, tedy přibližně 3 250 000 korun.

Samozřejmě roční součet mezd uvedených osob se zdá poměrně vysoký, nicméně samozřejmostí je, že k vysokým platům patří také velmi vysoké odvody, což znamená, že v průměru bankéři za rok 2018 odvedli na daních z příjmu, na sociální a zdravotní pojištění, solidární dani a dalších kolem jednoho milionu korun. První uvedený guvernér pak přibližně 1 600 000 korun.

Velká zodpovědnost, vysoké zisky, změna účetní metody

Kromě toho, že uvedení pánové mají neuvěřitelnou zodpovědnost ze všech možných hledisek, mají samozřejmě také jasně dané, že Česká národní banka na jejich mzdy musí někde vzít. Tato banka za rok 2018 v uvedené zprávě vykázala zisk ve výši 1,79 miliardy korun, což ale znamená, že si proti předcházejícímu roku, kdy  dokonce přišla ještě o 249,3 miliardy korun, polepšila, i přes to, že se očekávalo, že ztráta bude ve výsledovce i za poslední kalendářní rok. V tiskové zprávě Česká národní banka uvedla, že po zaúčtování dodatkových operací byl vykázán zmíněný zisk, který byl zajištěn hlavně změnou účetní metody.