Naše precizní kontrola Vašeho kola Vám ušetří čas i peníze

Naše precizní kontrola Vašeho kola Vám ušetří čas i peníze


Rozhodli jste se investovat do nákupu vysoce jakostního jízdního kola pro sebe, případnÄ› pro své blízké? SilniÄní kolo Specialized pÅ™edstavuje jako komplex i jednotlivé souÄásti vybavení ideální bezpeÄnou variantu, jak se stát úÄastníkem silniÄního provozu v kůži cyklisty. PÅ™esto nepodceňujte nutnost pravidelné kontroly. Servis kol Specialized Vám nabízí za sympatickou cenu ověřený prodejce tÄ›chto znaÄkových bicyklů, které by jistÄ› nemÄ›ly chybÄ›t ve vlastnictví žádného nadÅ¡ence cyklistického sportu.

Zaměřujeme se na servisní práce menšího i většího rozsahu

Servis kol Specialized zahrnuje spoustu bezpeÄnostních zákroků, které se podílejí na optimálnosti podmínek pro provozování cyklistického sportu. NauÄte se pravidelnÄ› vyhledávat ověřenou adresu specializovaného prodejce, jehož dílnu pro seřízení brzd, výmÄ›nu pneumatik i kontrolu, mazání a ÄiÅ¡tÄ›ní vÅ¡ech jednotek využila celá Å™ada příznivců cyklistiky pÅ™ed Vámi. Investujte do systematického monitoringu stavu kola, a uÅ¡etÅ™ete si tak spoustu nebezpeÄného rizika i zbyteÄnÄ› brzkou cestu do regálu s náhradními díly.