Elementární bezpečnost na internetu

Elementární bezpečnost na internetu

Taky vás štve, když si chcete cokoliv na internetu zaregistrovat a administrativní systém vás vyzývá k zadání hesla? Když ho zadáte, tak vám systém suše sdělí, že je heslo slabé? Nebo vám přímo nadiktuje podmínky hesla, povinnost střídání velkých malých písmen a numerických znaků? Věřte, jinak to nejde a je to podstatě pro vaše dobro. Systém totiž nemůže předem předpokládat rozsah vaší činnosti na webu kam vstupujete. On neví, že si chcete jen prohlídnout jednu věc. Musí předpokládat, že budete, co já vím, obchodovat, že budete sdělovat vaše kontaktní a soukromé informace. Když ne dnes, tak možná někdy v budoucnu. Kvalitním zabezpečením vás doopravdy chrání.
šálek kávy a laptop
Hesla. Ta tam je doba, kdy stačil čtyřmístný, nejlépe číselný kód. Dnes se doporučuje alespoň deset míst. Využít všeho co klávesnice dovoluje. Velká písmena, malá, číslice i další znaky jako čárky, závorky, dvojtečky. Navíc je dobré, pokud se například věnujete autorské činnosti a hrozí vykradení vašich archivů, heslo minimálně dvakrát do roka střídat. A nepoužívat stejné heslo na více místech.
V poslední obě se rovněž doporučuje duální zabezpečení. Prostě do systému se dostanete až po zadání hesla a zasláním potvrzovacího kódu přes mobilní telefon.
Nezveřejňovat! V žádném případě dobrovolně nezveřejňujte žádné osobní informace. Pokud nejste požádání například internetovým obchodem, nebo v jiném vám známém, konkrétním případě. Nesdělujte jméno, telefon, adresu. Neodpovídejte na spamové ankety, které slibují nějakou výhru po zodpovězení třeba triviální otázky. Buďte ostražití!
Nezveřejňujte své majetkové poměry. Například fotografiemi vašeho majetku, domu, chaty, auta. Příliš se nechlubte na veřejných sítích častými cestami do zahraničí, za oceán.
maskovaný hacker
Nezveřejňujte fotografie svých nezletilých dětí. Vím, rodiče se rádi pochlubí, ale fotky, když už tak posílejte přímo a cíleně lidem, které znáte a u kterých můžete předpokládat, že je nebudou dále zveřejňovat.
Možná vám tato doporučení znějí jako přitažená za vlasy, ale není lepe být trochu přehnaně ostražitý než později zoufat nad tím, že jste věc podcenili? Víte, co se říká? „Pozdě bycha honit“