Co je to a k čemu se používá výhrubník a výstružník

Co je to a k čemu se používá výhrubník a výstružník

Vrtačky patří k nejvíce rozšířeným předmětům v domácnosti a neexistuje snad domácí dílna, ve které by se nenašel alespoň jeden vrták. Vrtáky mají válcovou stopku a tříska je z otvoru odváděna pomocí šroubovice řezného nástroje, přičemž samotná řezná část vrtáku je tvořena buď správně nabroušeným ostřím dvou protilehlých částí nástroje ve šroubovici, anebo pomocí destiček ze slinutých karbidů, které se nejčastěji používají pro vrtání otvorů do betonu.

obráběcí nástroje

Kromě vrtaček ručních existují i vrtačky strojní, s kolmým vřetenem, s nimiž se zhotovují otvory do kovu, plastu nebo dřeva, ovšem chceme-li mít otvor přesnějších rozměrů a kvalitnějšího, hladšího povrchu, musíme sáhnout po dalších nástrojích, které vytváří přesnější otvory (díry).

Na přesnosti otvoru závisí většinou další spojovací díl, který do otvoru zapadne buď pevným, nebo pohyblivým spojem, jsou to např. ozubená kola na hřídeli, převodovky a podobná soustrojí. Zde pro obrábění nestačí samotný vrták a musí se využít dalších nástrojů, které nazýváme výhrubník výstružník https://www.i-nastroje.cz/Vystruzniky-vyhrubniky-c31_80_2.htm.

ruční výstružník

Výhrubníky zhotovují otvory v rozměrové toleranci i jakosti povrchu označené jako H11 nebo H12. Jsou to řezné nástroje s více břity, nejčastěji se čtyřmi. Nejprve se musí předvrtat otvor vrtákem a pak se následně otvor vyhrubuje výhrubníkem. Průměr vrtáku pro předvrtání se určuje podle strojírenských tabulek. Jestliže potřebujeme zhotovit ještě přesnější otvor, pak musíme ponechat po dokončení vyhrubování vrstvu materiálu pro vystružování, která činí 0,25 mm.

Výstružníky dokončují finální operace vrtání a vyhrubování s tolerancí v rozmezí od H7 do H8. Pro tyto operace se používají nástroje s více břity, břitů bývá šest, ale i více (maximálně 22 břitů), přičemž počet břitů se navyšuje s průměry vystružovaného otvoru. Břity (řezné zuby) jsou buď rovné, nebo ve šroubovici vzhledem k tomu, že se již odvádí minimální tříska. Jelikož je výstružník je již speciální nástroj, odpovídá tomu i jeho cena, která je mnohonásobně vyšší, než u běžného vrtáku, který zakoupíte doslova za pár korun.